Предлагаме изработването на качествени бластформи по задание на клиента, тестването и въвеждането им в експлоатация.
Използването на качествени материали гарантира дълъг живот и безпроблемна работа. Основни етапи в изработката на една бластформа са:
-Дизайн на изделието
-Конструиране на бластформата
-Производство
-Изпитания