Предлагаме изработването на качествени кокилни форми по задание на клиента, тестванетo и въвеждането им в експлоатация.
Използването на качествени материали гарантира дълъг живот и безпроблемна работа. Основни етапи в изработката на една кокилна форма са:
-Дизайн на изделието
-Конструиране на кокилната форма
-Производство
-Изпитания